Ceník služeb pro samoplátce | MEDIPEVO s.r.o.

Ceník v Kč platný od 1.6.2023

*Ceny jsou orientační.

Posudky

Pracovně-lékařská prohlídka u registrovaného600 Kč
Vstupní vyšetření do zaměstnání, opakované v daném roce300 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz700 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz800 Kč
Vyšetření řidiče nad 65 let400 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz500 Kč
Vyšetření pro studium v zahraničí600 Kč
Potravinářské a jiné průkazy500 Kč
Vyšetření pro sportovní účely600 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace500 Kč
Vyšetření pro komerční pojišťovnyDle rozsahu
Úrazová pojistka800 Kč
Vyšetření pro studenty UK při zakončení studia400 Kč
Žádost pro umístění do domova pro seniory200 Kč
Předoperační vyšetření pro výkon nehrazený z veřejného pojištění600 Kč
Administrativní výkony podle rozsahu á 10 min200 Kč
  

Platby u nepojištěných pacientů

Cílená konzultace400 Kč
Celkové vyšetření800 Kč
EKG vyšetření400 Kč
Test na okultní krvácení mimo termín200 Kč
Analýza moči100 Kč
POCT: INR, CRP300 Kč
Aplikace injekce i.m. nebo s.c.150 Kč
Odběr krve200 Kč
  

Ceník vakcín včetně aplikace

Tetavax500 Kč
Vyšetření a posudek v cizím jazyce , Příplatek za Angličtinu ke všem výkonům hrazeným klientem500 Kč
Přejít nahoru