Zásady ochrany osobních údajů | Prakticky lékař | Praha 8

Kdo jsme

Ordinace praktického lékaře společnosti MEDIPEVO s.r.o. , adresa ordinaci Zenklova 22, Praha 8. Naše webová adresa je: https://medipevo.cz.

 • Medipevo s.r.o. IČO: 03256855
 • Sídlo: Rychtáře Šimona 182/38, Miškovice, 196 00 Praha 9
 • Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 1. srpna 2014, spisová značka C 229233

Vítejte na našich webových stránkách! Rádi bychom vám poskytli podrobné informace o souborech cookie a osobních údajích, které zpracováváme na našich webových stránkách.

 

Cookies

Co je cookie a k čemu slouží?

Soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Tyto soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace o vašich preferencích, chování na webu a interakcích s naším obsahem. Díky tomu můžeme optimalizovat vaši uživatelskou zkušenost a poskytovat vám relevantní obsah a reklamy.

Pokud na našich stránkách používáte jakékoliv kontaktní formulář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete vyplňovat nový formulář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Využíváme reklamní služby společností Google, Meta a Seznam, abychom mohli lépe přizpůsobit naše reklamní nástroje a zobrazovat je pouze těm, pro které mohou být skutečně užitečné nebo přínosné. Za tímto účelem poskytujeme anonymizované údaje o návštěvnících. To znamená, že předáváme pouze obecné údaje o vašem pohlaví, věku a městě bydliště. Osobní údaje, jako je jméno, datum narození a podobné citlivé údaje, nejsou v našem případě pro Google nebo Meta zajímavé, proto je nepředáváme.

S kým sdílíme vaše údaje cookies
 • Google Inc. Pro reklamu na Google využíváme nástroj nazvaný Google Pixel. Tento pixel je malý kód umístěný na našem webu, který umožňuje sběr informací o vašem chování na našem webu. Tyto informace jsou anonymní a pomáhají nám lépe porozumět a optimalizovat naši reklamní kampaň na Google. vice informaci o používaní osobních údajů společnosti Google naleznete zde,
 • Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram). Pro reklamu na Facebooku a Instagramu využíváme nástroj nazvaný Meta Pixel (dříve známý jako Facebook Pixel). Tento pixel funguje podobně jako Google Pixel a umožňuje nám sbírat anonymní informace o vašem chování na našem webu. Tyto informace nám pomáhají přizpůsobit a zlepšit naše reklamy na Facebooku a Instagramu, aby byly relevantní pro vás. Vice informaci o používaní osobních údajů společnosti Meta naleznete zde
 • Seznam a.s. Pro reklamu na Seznam.cz využíváme nástroje poskytované Seznam.cz, které nám umožňují sbírat anonymní statistiky o vašem chování na našem webu. Tyto statistiky nám poskytují informace o tom, jaké části našeho webu navštěvujete, jak dlouho zůstáváte na jednotlivých stránkách a podobně. Na základě těchto informací můžeme optimalizovat naši reklamní strategii na Seznam.cz. Vice informaci o používaní osobních údajů společnosti Seznam naleznete zde

Je důležité poznamenat, že veškeré informace, které sbíráme prostřednictvím souborů cookie a nástrojů, jsou zpracovávány v souladu se zákony a našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo pochybnosti ohledně našeho používání souborů cookie a nástrojů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených na našem webu.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Registrace pacienta

Pokud na našich stránkách používáte registrační nebo kontaktní formulář, musíte uvést své jméno a příjmení, rodní cislo a jiné nezbytné osobní údaje. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, abyste ušetřil(a) čas při následné návštěvě lékaře pro vstupní prohlídku, neboť doktor již bude mít vše potřebné údaje k vaší registraci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Medipevo s.r.o. , se sídlem Rychtáře Šimona 182/38, Miškovice, 196 00 Praha 9, IČO: 03256855, zapsané ve veřejném rejstříku v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 1. srpna 2014, spisová značka C 229233  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby poskytnuté prostřednictvím registračního a objednávacího formuláře na těchto webových stránkách:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • rodní číslo

Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefonní číslo a e-mail jsou zpracovávány za účelem registrace pacienta ve zdravotnické dokumentaci ordinace. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu vedení zdravotnické dokumentace pacienta a po dobu stanovenou zákonem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • registrace nového pacienta a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
 • registrace pacienta v kartotéce ordinace správce pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou registraci pacienta (jméno a adresa, RČ, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro registrace pacienta, uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné registrovat pacienta a uzavřít smlouvu či jí ze strany správce plnit,
Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně osobně v ordinace lékaře nebo zasláním dopisu na adresu ordinace.

Zpracování osobních údajů je prováděno autorizovanými zaměstnanci společnosti Medipevo s.r.o. Zejména:

 • Lékař
 • Sestra
 • Jiné spolupracující s ordinaci organizace a instituce, např. pojišťovna
Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1 roku, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Jaká máte práva?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Děkujeme vám za vaše porozumění a souhlas s našimi pravidly pro používání souborů cookie a ochranou osobních údajů.
Přejít nahoru